Match Details

zhugeliang448eu578na

Challonge ratings badge 1256

vs
Ukko

Challonge ratings badge 1011

2
 
0
zhugeliang448eu578na
1 1
Ukko
0 0